Hengen ilmoituksia tulevasta! 

Tutki näitä allaolevia ilmoituksia ja kokemiani aavistuksia tulevasta Raamatun neuvojen mukaisesti ( 1.Tess. 5:20-22 ) ja Raamatun selvän Sanan perusteella ( Apt.17:11, 1.Kor.4:6, San.30:5-6, Jes.8:20, Ilm.22:18-19 ).

"Profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on: karttakaa kaikenkaltaista pahaa."  1.Tess.5:20-22

Syökäämme kuultua sanaa aivan kuten syömme kalaruokaa – syö liha ja heitä ruodit pois!

Berealaiset "he ottivat Sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä Kirjoituksia, oliko asia niin."   Apt.17:11

Jumalaa ei miellytä se jos nielaisemme noin vain mitään ajattelematta sen mitä muut sanovat. Hän neuvoo meitä Raamatussa itse tutkimaan onko esitetty asia todella niin!

"Ei yli sen, mikä Kirjoitettu on!" 1.Kor.4:6

Raamatussa on vakavat varoitukset – jos joku lisää jotakin Jumalan Kirjoitettuun Sanaan tai ottaa pois jotakin siitä! Ilm.22:18-19

Tutki siis näitä allaolevia ilmoituksia Raamatun neuvojen mukaisesti!

(1) Suuria vaikeuksia on tulossa kaikkialle maailmaan – Herra murtaa leivän tuen maasta! Varustaudu kohtaamaan tuleva kriisi ja ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole koskaan ennen historian aikana ollut! Jes.26:20-21, Ilm.7:1-3, 2.Tim.3:1-5, Room.1:18-32
 
(2) Herra varustaa Jeesus uskovat erikoisilla profeetallisilla valtuuksilla (Mal.4:5-6), ennennäkemättömän tehokkailla armolahjoilla (Ilm.18:1, Apt.2:17-18) ja  itsensä Herran Jeesuksen ja Miikaelin johtamien enkeliarmejoiden toiminnalla (Ilm.19:11-16, Dan.12:1)! Raamatun kuvauksissa koskien tätä viimeistä ahdistuksen aikaa – niissä on tehty selvä ero Jeesus uskovien ja jumalattomien välille. Erikoiset rohkaisun sanat on suunnattu uskoville (Luuk.21:28) ja vakavat varoitukset jumalattomille (Room.1:18-32, Ilm.21:8).

(3) Israel menetti Obaman valinnassa ainoan poliittisen ystävänsä Yhdysvalloissa ja joutuu nyt Jeremian ennustamaan 'Jaakobin' ahdistuksen aikaan (Jer.30:3-7), mutta siinä tulee tapahtumaan heidän kääntymisensä ja he ottavat suurin joukoin Jeesuksen vastaan Messiaanaan (Sak.12:9-10)!

(4) Ilm.18 luku on nyt sovellettavissa nyt Pohjois - Amerikan tuhoon! Syntimitta ulottuu siellä taivaaseen asti kuten Sodomassa ja Gomorassa (Ilm.18:5, 1.Moos.18:20-21, 1.Moos.19:13) ja sen 'palon savun' (Ilm.18:8-9) alkua näki jo koko maailma terroristi iskussa New Yorkin pilvenpiirtäjiin!

(5) Aavistukseni Obaman pintapuolisesta kristillisyydestä on toteutunut vain siinä mielessä, että hän sekoittaa muodollista kristillisyyttä pettääkseen kansaa, vaikka todellisuudessa hän on muslimi. Obama ei näytä huomaavan omaa etuaan, eikä Yhdysvaltain kansallista etua. Hän on aivan ilmeisesti avannut ovet muslimien tulolle Yhdysvaltoihin. Koko maa on suuressa vaarassa – terroristisota saattaa siirtyä U.S.A.:n omalle maaperälle. Amerikan tuhoa koskevat profetiat toteutuvat silloin silmiemme edessä.

(6) Ilm.13 luvussa on kaksi petovaltaa: 10 sarvinen EU (Ilm.13:1) ja 2 sarvinen U.S.A. & Kanada (Ilm.13:11) ja näiden petovaltojen toimesta tulee pedon merkin pakottaminen (Ilm.13:16-18)! Seurakunnat, kristilliset yhdistykset ja Jeesus uskovat – varokaa! Kova isku on tulossa näistä petovalloista ja niiitä hallitseva henkivalta ilmaisee hyvin pian todellisen tarkoituksensa.

(7) Uskovien ylöstempaus ennen ahdistuksen aikaa ja siten 'helppo' pääsy vaikeuksista ei näytä Raamatun valossa mahdolliselta (Matt.24:29-31). Uskovien tarve varustautua Herrassa tuleviin vaikeuksiin näyttää pikemminkin mahdolliselta (Jes.26:20-21). Lue Rauno Helppin tutkielma: Ihmisen Pojan Tulemus Kuin Varas Yöllä

(8) Viimeinen tuomio on jo lähtenyt liikkeelle!!! Huomaa tuomion hetki on jo tullut!!! Tuomio on jo alkanut! Ensimmäinen vaihe siinä on seuraavanlainen: 

Raamatun mukaan tuomio alkaa sadonkorjuuta muistuttavan vertauskuvan mukaisesti siten, että sekä jyvät (Hengessä olevat uskovat) että akanat (pintapuoliset uskovat ja jumalattomat) heitetään altiiiksi voimakkaaseen tuuleen! (Ps.1:4-6). Akanat lentävät tuulen voimasta ties minne, mutta jyvissä oleva paino estää niitä lentämästä tuulen mukana. Näin on nyt käynyt, sillä koko ihmiskunta on heitetty huvimaailman, tv:n ja muiden joukkotiedoitusvälineiden saastaiseen tuuleen. Vain tosi uskovia inhoittaa koko tuo touhu ja heidän sielunsa kärsii siitä niinkuin Lootin sielu Sodomassa (2.Piet.2:6-9). He eivät lennä maailman henkisten tuulien mukaan. He ovat maan suola ja estävät vaikutuksellaan maan turmeltumista siveettömyydessä.

Toinen vaihe tuomiossa on se, että maailman henkeen joutuneiden valinta hyväksytään taivaassa ja Jumalan Henki alkaa poistua omastatunnosta. Merkki siitä, että joku on jo tuomion tässä vaiheessa on se, että asianomainen on kadottanut tai on kadottamassa  käsityskykynsä siitä mikä on oikeaa ja mikä väärää. Omatunto on  kuollut ja hyväksyy Jumalaa loukkaavat siveettömyydet asiaan kuuluvana – eikä asianomainen enää Lootin tavalla  kärsi niistä. Jumalan  viha on alkanut tulla asianomaisen päälle ja se selitetään Room.1:18-32, sillä siinä Jumala hyväksyy ihmisen valinnan lopullisena ja hylkää hänet! Omatunto pimenee ensin ja sitten ulkonainen varjelus väistyy ja tuho tulee!

Kolmas vaihe tuomiossa on se, että ulkonainen varjeluskin väistyy asteettain! (Ilm.16:1-21).

(9) Yhdysvaltojen, Kanadan ja EU maitten tilanne on saman tyylinen kuin kuningas Belsassarin pidot Babylonissa Dan.5 luku. Pahoille hengille antautuminen meni niin pitkälle ettei heille enää riittänyt juoda viiniä vain tavallisista astioista – heidän täytyi ottaa Jerusalemin temppelin pyhät astiat, juoda niistä viiniä ja pilkata taivaan Jumalaa. Nyt homoille ja lesboille ei ole  riittänyt se, että he tekevät sitä sexiään yksityisesti, heidän täytyy saada myös vihkimisoikeudet – eikä edes siviilivihkiminen tuomarin edessä ole riittänyt, vaan täytyy tulla kirkkoon herjaamaan Jumalaa kirkollisella vihkimisellä! Sodoma ja Gomora on jäänyt pitkälle jälkeen siitä mitä tämä sukupolvi on. Lue aivan järkyttävää uutisaineistoa internetsivuilta: American Family Association ja onenewsnow.com niin huomaat kuinka hirvittävän pitkälle pahuus on edennyt törkeydessä. Jopa lapset ja nuoret ohjelmoidaan tuohon elämän tyyliin hyväksymään aikuinen - alaikäinen homosuhde. Ilm.13 luvun 10 sarvinen peto ja 2 sarvinen peto ovat paljon pahemmat kuin natzi Saksa ja kommunisti Venäjä ja Kiina. Jumalan varjeluksen poistuminen tulee olemaan raju ja hirvittävä seurauksiltaan. Täydellinen kauhu tulee valtaamaan kaikki kansat – tuho ja ahdistus tulee olemaan niin järkyttävä ettei koskaan maailman historian aikana ole ennen sellaista ollut.

(10) Kristilliset johtajat, jotka hyväksyvät samaa sukupuolta olevien liitot tulevat kokemaan ensimmäisten joukossa Jumalan varjeluksen poistumisen. (Hes.9:1-6), sillä Jumala "poltti poroksi Sodoman ja Gomoran....asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät" (2.Piet.2:6). Poliittiset johtajat, jotka lakisääteisillä päätöksillä luovuttavat lapset seksikohteiksi aikuisille tulevat kokemaan myös Jumalan varjeluksen poistumisen rajulla tavalla. Herran  pelko on kadonnut kansakunnista! Ihmiset eivät enää koe mitään vastuuta Jumalan edessä siitä mitä he tekevät! Käsitys oikeasta ja väärästä on täysin kadonnut omastatunnosta. Tuomion aika on tullut ja se on jo lähtenyt liikkeelle!

(11) Koko ihmiskunta on astunut viimeiseen vaiheeseen maailman historian kulussa ja kaiken loppu on lähellä. Ihmiskunta olisi jo kauan aikaa sitten tuhonnut itse itsensä nykyaikaisilla aseilla, ellei Herra olisi säälistä estänyt sitä (Ilm.7:1-3). Mutta nyt ihmisille annettu armonaika on miltei loppu ja viimeiset minuutit juoksevat nopeasti pois – sen jälkeen mahdollisuus pelastua on ikuisesti ohi! Ihmiselle on annettu kuusi päivää työn tekoon! Ihmiskunnalle on annettu kuusituhatta vuotta tähän syntiseen elämän muotoon! Jeesus Kristus riippui ristillä kuusi tuntia eli yhden tunnin kutakin tuhatta vuotta kohti! Hän lunasti ristillä koko kuustuhatvuotisen aikajakson, mutta ei minuuttiakaan enempää! Tuo aika on nyt miltei kokonaan ohi ikuisesti! Nyt on aika  toimia, sillä 'huomenna' se  on jo liian myöhäistä!

(12) Kristilliset johtajat, työntekijät, uskovat, seurakunnat, kirkot ja hengelliset yhdistykset ovat suuressa vaarassa myöntyä sovitteluratkaisuihin. Maailmallisuuden ohjelmointi on jo tylsistyttänyt monien aistit siinä määrin ettei raja pyhän ja epäpyhän, puhtaan ja saastaisen, oikean ja väärän välillä ole enää kovinkaan selvä. Kova koetus on tulossa ja asianomaiset joutuvat vakaviin valintoihin. Kaikki jotka haluavat säilyttää oman asemansa, työpaikkansa, taloudellisen varallisuutensa ja yhteiskunnalliset etuoikeudet ovat kiusattuja järkeilemällä selviämään tilanteesta – vesittämällä Jumalan Sanan selvät ohjeet! Sovitteluratkaisujen henki hallitsee jo suuressa mittakaavassa länsimaista ajattelua ja sen vaikutukset hengelliseen elämään ovat selvästi näkyvissä. Jumalan varoittava kutsu kuuluu: "Lähtekää siitä ulos, te Minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksensa." Ilm.18:4 Lue seuraavat tekstit Raamatustasi (1933/38 käännöksestä): Ilm.18:1-5; 2.Kor.6:14-18; 2.Kor.7:1; 2.Tim.3:1-5; Dan.3:19-18  

Tilaa Rauno Helppin profeetalliset sanomat! Niitä on saatavana CD ja DVD äänitteinä sekä kirjoitetussa muodossa. Osallistu näitä aiheita koskettelevaan Raamattu seminaariin ja Hengellä varustautumisen tilaisuuksiin – klikkaa RH kokousohjelmaa kohdasta vasemmalta kokoustiedot.