Haastavia kysymyksiä kehitysoppineille

Rauno Helppin neuvot miten kohdata kehitysopillisia väitteitä:

(1) Kysymys kehitysoppia kannattaville: Onko olemassa yhtään selvästi havaittavaa luonnonlakia, joka tukisi kehitysopillista näkemystä?

Sitä ei yksinkertaisesti ole – ei sitten ainuttakaan!

Huomaa, että varsinainen kehitysopillinen uskomus koskee elämän syntyä ja sen kehittymistä yksikertaisista luomakunnan muodoista monimutkaisiin rakenteisiin – ja tämän näkemyksen tukemiseen ei löydy yhtään selvästi havaittavissa olevaa, mitattavissa olevaa ja jatkuvassa toiminnassa ilmenevää luonnonlakia.

Huomaa, että kehitysoppineiden käyttämät, luonnonlakien mukaiset todisteet koskevat aina luomakunnan kykyä muokkautua, soveltua, muunnella ja muuttua eri olosuhteissa jo olemassa olevan DNA tietokannan ja ohjelmiston puitteissa! Tällainen soveltuminen eri olosuhteisiin ja niissä ilmenevät muutokset ovat aivan luonnonlakien mukaisia. Nämä rajoitetut muutokset eivät voi missään tapauksessa, eikä koskaan tapahtua olemassa olevan DNA tietokannan ja ohjelmiston vastaisesti! Näiden selvästi havaittavien muutosten perusteella vedetyt johtopäätökset suurempien muutosten mahdollisuudesta yksinkertaisista luomakunnan muodoista monimutkaisiin rakenteisiin on vain luulottelua – siihen ei löydy yhtään ainoaa luonnonlakia todisteeksi.

(2) Kysymys kehitysoppia kannattaville: Koko luomakunta on selvästi havaittavissa olevan, selvästi mitattavissa olevan ja jatkuvassa toiminnassa ilmenevän luonnonlain, termodynamiikan toisen pääsäännön alaisessa tilassa – kaikki (ilman ulkopuolista apua) on rappeutumassa ja kulkee alamäkeä! Vieläpä DNA tietokantakin on rappeutumassa ja sitä menetetään koko-ajan. Ulkopuoliset voimanlähteetkin (kuten esimerkiksi aurinko) ovat saman rappeutumislain alaisia.

Missä on luonnonlaki, joka  todistaisi kaiken kehittymisestä ylöspäin? Sellaista luonnonlakia ei ole olemassakaan! Mikään ei todista kehityksestä ylöspäin! Luonnonlait todistavat rappeutumisesta alaspäin! 

(3) Kysymys kehitysoppia kannattaville: Selvästi havaittavissa oleva,  selvästi mitattavissa oleva ja jatkuvassa toiminnassa ilmenevä luonnonlaki biogenesis todistaa, ettei elämää voi syntyä elottomasta aineesta – vain elämän on todettu synnyttävän elämää!

Missä on luonnonlaki, joka todistaisi, että elämä voi syntyä elottomasta? Sitä ei yksinkertaisesti ole olemassa - ei sitten ainuttakaan! Mitään ei ole  koskaan syntynyt tyhjästä, eikä myöskään omaan lajiinsa kuuluvan  DNA tietokantansa ja ohjelmistonsa vastaisesti! Keskiaikainen kuvitelma oli – jätteistä syntyy rottia! Tuon tyylinen epätieteellinen ja käytännönjärjen vastainen luulottelu ei ole tiedettä! 

Oikea tiede tutkii asioita olemassa olevien luonnonlakien puitteissa! Valhetiede toimii niiden vastaisesti! Jos yksikään luonnonlaki ei tue kehitysopillista näkemystä, niin silloin kehitysoppi ei ole tiedettä, vaan tieteen nimissä kulkeva luulottelu ja ateistinen uskonto! 

Lue Rauno Helppin sanoma: Kolme Naulaa Kehitysopin Ruumisarkkuun 

Lue Rauno Helppin sanoma: Uskonnolliset harhat ja sidonnaisuudet

Lue Rauno Helppin sanoma: Kolminaisuus – Kolmiyhteinen Jumala – onko se Raamatullinen totuus?

Lue Rauno Helppin sanoma: Jumalan kokemisen ja Raamattutietouden välinen suhde

Rauno Helppin kääntymiskokemus ja Jeesus-ilmestys julkaistaan nyt kirjasena ilmaisjakeluun.

Klikkaa tästä: Jeesus Kristus Vapautti 'Brenkun' Huumeista kirjasen kansikuva

Klikkaa tästä: Jeesus Kristus Vapautti 'Brenkun' Huumeista kirjan sanoma