Tervetuloa

Tervetuloa Jeesuksen Nimessä ja Pyhässä Veressä!


AJAN ILTA ON TULLUT! AURINKO ON LOPULLISESTI LASKEMASTA TÄMÄN MAAILMAN YLTÄ! VALOT OVAT LOPULLISESTI SAMMUMASTA NIILLE JA NIISTÄ JOTKA EIVÄT VALOA (Joh.8:12) HALUA!

Jumala rakkaudessaan ei harjoita pakkovaltaa! Jumalan viha on selitetty Room.1:18-32 siten, että Hän lopulta hyväksyy ihmisen valinnan peruuttamattomana ja suostuessaan ihmisen valintaan hylkää kapinoitsijan tuhoon jolloin tuomion alle joutuneesta poistetaan Jumalan varjelus!

"JA NIINKUIN HEILLE EI KELVANNUT PITÄÄ KIINNI JUMALAN TUNTEMISESTA NIIN JUMALA HYLKÄSI HEIDÄT HEIDÄN KELVOTTOMAN MIELENSÄ VALTAAN TEKEMÄÄN SOPIMATTOMIA" Room. 1:28

Näin jokainen saa mitä itse haluaa - valintojensa mukaisesti! Tuomiolla kukin saa tekojensa mukaan!

AURINGON LASKUN AIKA ON TULLUT MAAILMAN YLLE!!!!!!!!!!!

Jeesus sanoi heille:

Vielä vähän aikaa Valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin Valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa Joh. 12:35