Työntekijöiden varustaminen palvelutyöhön


1. Taivas - Miten Pääsen Sinne traktaatin levitys kaikkialle Suomeen. Kiitämme uskollisia katulähetys -, vankilalähetys - ja kotilähetystyöntekijöitä sekä henkilökohtaista todistustyötä
suorittavia, jotka ovat jakaneet tätä sinistä Taivas trakua suunnattomat määrät eri puolille Suomea. Tähän mennessä olemme painattaneet tätä trakua jo 450.000 kpl. ja se on melkein kaikki nyt jaettu kentälle. Nyt siitä on tehty jo uusi painos (Syyskuussa 2010) ja kokonaismäärä on 500.000 kpl. Sitä saa tilata meiltä tai suoraan Herätys Seurankirjapainosta ilmaiseksi ilmaisjakoon. Kirjapainosta tilattaessa mainitse, että Rauno Helppi ja Intia Missio maksaa postikulut!

2. RH Traku – Jeesus Kristus Vapautti 'Brenkun' Huumeista on nyt jaossa kentällä. Sen ensi painos 5000 kpl. meni kentälle heti 50 - vuotisjuhlinta päivänä. Sitten siitä otettiin 1000 kpl. pikapainos, joka meni samana viikonloppuna jakoon Tuusulassa ja Turussa. Sen jälkeen soitin uuden tilauksen kirjapainoon 25.000 kpl., jota painetaan sitä mukaan kuin kenttä nielee. Nyt (5.10.2010) tämän painos on jo 50.000 kpl. Tätä kirjasta voi myös tilata ilmaiseksi ilmaisjakeluun joko meiltä tai suoraan Herätys Seurankirjapainosta. Kirjapainosta tilattaessa mainitkaa, että Rauno Helppi ja Intia Missio maksaa lähetyskulut. Lisäys 1.2.2011. Nyt on tehty uusi 10.000 kpl. tilaus.

3. RH kokousäänitteitä CD äänitteinä ja DVD filmauksina on tilattu niin paljon kentälle, että tilausten  toimittaminen on pahasti myöhässä. Sitä pyydämme anteeksi kaikilta tilaajilta. Syyt siihen on, että kaksi tärkeää toimistokonetta niiden tuottamisessa meni rikki ja olemme vasta nyt saaneet toisen koneen uusittua. Toimistotyöntekijöiden puute hidastaa myös tilauksien toimittamista. Rukoilkaa, että Herra lähettäisi työntekijöitä elonkorjuuseen, sillä eloa on paljon, mutta työntekijöitä on vähän! Matt.9:37-38. Lisäys 1.2.2011. Kokouksissa tehtyjä CD äänitteitä ja DVD filmauksia on jaettu tuhansia levyjä ympäri Suomea.

4. Intialaisen lapsityöevankelistan ja kriisipalvelutyöntekijän Eliezerin kleinbussi joutui vakavaan onnettomuuteen meni tosi pahasti rikki. Nyt emme vielä tiedä voidaanko sitä korjata tai joudummeko ostamaan uuden auton. Nyt (5.10.2010) Eliezerin auto tuli korjattua Intiassa ja hän on tällä hetkellä Suomessa vieraillen kouluja yhdessä Vesa Mäen kanssa. Pyydämme rukouksia hänen ja Vesa puolesta ja johdatusta siinä, että voimme varustaa heitä tuossa tärkeässä palvelutyössä.

5. Pastori Isaiahin työ Gobin alueella laajenee ja etenee sieluja voittavasti. Hän on jälleen joutunut rakentamaan uuden kirkon uuden alueen uskoon tulleiden hengelliseksi kokoontumispaikaksi. Pastori Isaiahin työ on hyvä esimerkki siitä miten tärkeää on kokouskamppanjoiden  jälkeen seurantyö sielujen kokoamiseksi hengelliseksi ryhmäksi.
Menestys sieluja voittavassa työssä on ollut jatkuva kasvu. Kiitämme työntukijoita, joiden avulla olemme voineet varustaa pastori Isaiahia ja hänen seurakuntiaan Herran työssä. Halleluja! Pastori Isaiahin aluetyö tarvitsee nyt uuden kleinbussin ja olemme hankkiutumassa sen ostoon. 

6. Michael ja Annie Storyn, Olli Leivon ja heidän ryhmänsä työ Intiassa ja Andamanin saarilla etenee ihanasti Herran Hengen johdatuksessa. He ovat juuri tällä hetkellä siellä toiminnassa. Muistakaa rukouksen Hengessä heidän työtään myös.

7. Uskolliset ja Jumalan rakkauden Hengessä toimivat kotihoitajat auttoivat minua (Rauno Helppiä) vaimoni Laina Helppin hoidossa kunnes 1.11.2011 hän siirtyi tästä elämästä tulevaan, Jumalan suunnittelemaan taivasonneen. Kiitämme kaikkia kotihoitoon osallistuneita uskollisesta työpanoksesta – se on vapautti minut monesti kokoustoimintaan. Ovet ovat avoinna kaikkialla Sanan palveluun – työtä on paljon ja työntekijöitä on vähän.

8. Mooses ei olisi selvinnyt yksin taistelusta amalekilaisia vastaan (2.Moos.17:9-16). Hän tarvitsi Aaronia ja Huuria avukseen rukousvuorella ja Joosuaa armeijoineen taisteluun alhaalla laaksossa. Kiitämme Herraa siitä, että Hän on lähettänyt vuonna 2014 syksyllä uuteen avioliittoon mentyäni Salme Helppin rinnalleni tähän työhön ja samoin lukemattoman määrän uskollisia sisaria ja veljiä rukouksen Hengessä mukaan. Heidän panoksensa on lisännyt 'kakkuun' monta hyvää lisäkerrosta hunajaa ja kermaa! Halleluja! Näin Herra on antanut minulle "väsyneelle väkeä" Jes.40:29  työkavereiksi. Nimilista olisi sangen pitkä jos mainitsisin kaikki nimeltä.
- heitä on ilmoittautunut toimistotyöhön,
- heitä on asettunut tukemaan työtä esirukoilijoina ja taloudellisina työntukijoina,
- heitä on hoitamassa missiokirjanpitoa, talousasioita, yhteystietoja omilta alueiltaan käsin,
    mutta täällä minun toimistostani on suuri puute työväestä!
- heitä on katulähytystyössä ja ovelta ovelle työssä ja varustamme heitä trakuilla,
- heitä on sanan julistuksessa rukoussopimus kavereina
- heitä on rukoilijoina meitä tukemassa eri alueilla Suomessa, eri maissa ja maanosissa
- heitä on työntukijoina mitä erilaisemmilla tavoilla,
- heitä on neuvonantajina mitä erilaisempien erikoisalojen tietopankkeina
- heitä on kokousjärjestelijöinä, muusikkoina, avustajina eri alueilla,
- heitä on internet yhteyksien ylläpitäjinä ja avustajina, kokousäänittäjinä ja filmaajina, 
- heitä on ... ja listaa voisi vielä jatkaa ....
Kiitämme Herraa kaikista teistä ja kiitämme kaikkia teitä uskollisesta työtoveruudesta Herran työssä. Rukoilkaa, että Herra lähettäisi myöskin työväkeä tänne meille kotiimme sillä täällä on tosi puute apulaisista.